• stanisaw_-zagorskistanisaw_-zagorski

STANISŁAW ZAGÓRSKI – dziennikarz i wydawca, założyciel Krajowego Klubu Reportażu i jego pierwszy prezes przez dwie kadencje.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął w Głosie Olsztyńskim. W Warszawie był publicystą Nowej Wsi, Przyjaciółki, Zarzewia, w Białymstoku współpracował z redakcją Gazety Białostockiej (przemianowanej na Gazetę Współczesną) i miesięcznikiem reporterów Kontrasty. W Łomży w 1980 roku założył pierwsze w powojennej historii miasta pismo, tygodnik Kontakty i był jego pierwszym redaktorem przez 10 lat.
Inicjator powołania w 1981 roku Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży, którego do chwili śmierci był prezesem. Inicjator organizowanego przez Stowarzyszenie „Stopka” prestiżowego, ogólnopolskiego, dorocznego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Głogera (w 2018 r. będzie XXIX edycja). Także z jego inicjatywy w „Stopce” powstała Czytelnia Prasy Dawnej oraz oficyna wydawnicza.
Był autorem i redaktorem wielu książek (m.in. cyklu Serii Glogerowskiej).
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1979), Krzyżem Komandorskim (2001), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2011), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2006).
Zmarł 15 sierpnia 2015 roku w wieku 82 lat.  W 2016 roku Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” przyjęło imię Stanisława Zagórskiego.

Maria Tocka