Istniejące w Polsce od 1996 r. Stowarzyszenie Krajowy Klub Reportażu jest organizacją zawodowo-​twórczą, zrzeszającą reportażystów i działającą na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (art. 40 – 43). Ma status stowarzyszenia zwykłego i liczy ok. 100 członków. Mogą należeć do niej osoby legitymujące się znaczącym dorobkiem twórczym, zwłaszcza w sferze uprawiania reportażu.

Są to przede wszystkim autorzy książek i laureaci ogólnopolskich konkursów reporterskich, zarówno pracujący na co dzień w prasie, radio i telewizji, jak i freelancerzy. Na swoim koncie mają oni łącznie ponad 700 książek wydanych w Polsce, a także innych krajach, oraz filmy dokumentalne, słuchowiska i reportaże radiowe nagradzane w międzynarodowych konkursach.

KKR to organizacja całkowicie apolityczna skupiająca w swoich szeregach reporterów o różnych światopoglądach i zainteresowaniach. Jej siedzibą jest Warszawa, a zarząd z prezesem na czele liczy 12 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję.