Skład władz Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu powołanych na 5-letnią kadencję na Walnym Zebraniu w Warszawie 9 grudnia 2016 r. Prezesem jednomyślnie wybrany został Marek Rymuszko, wiceprezesami Marek Mierzwiak i Ryszard Marut. Po śmierci Prezesa, pełniącym obowiązki został zatwierdzony na jesiennej sesji w 2019 roku Marek Mierzwiak.

Zarząd

p. o. prezesa:

Wiceprezes:

Sekretarz generalny:

Członkowie:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Członkowie:

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca:

Członkowie: