Skład władz Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu powołanych na 5-letnią kadencję na Walnym Zebraniu w Warszawie 9 grudnia 2016 r.

Zarząd

Prezes:

Wiceprezes:

Sekretarz generalny:

Członkowie:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Członkowie:

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca:

Członkowie: