W czasach PRL istniało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, w którym funkcjonowały kluby tematyczne oraz jeden wyodrębniony gatunkowo, a mianowicie Klub Reportażu. Zgłoszenie do niego akcesu nie było łatwe, kandydat musiał wykazać się wartościowym dorobkiem w dziedzinie reportażu, a klub ten uchodził za najbardziej prestiżowy. W stanie wojennym SDP zostało rozwiązane. Powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, które przez część dziennikarzy było bojkotowane. Inni uważali, że obowiązkiem reportera jest jednak pokazywać rzeczywistość, i to na najwyższym poziomie warsztatowym. Kierując się potrzebą doskonalenia swojego warsztatu, reporterzy uczyli się go od mistrzów podczas paneli dyskusyjnych i sesji wyjazdowych.

Na tej bazie w 1984 roku w Łomży zawiązała się nowa struktura, przybierając nazwę Krajowego Klub Reportażu. Lista członków jego założycieli pokazuje, jak wiele wybitnych nazwisk wsparło tę inicjatywę. Od początku przyjęto również zasadę, że do Krajowego Klubu Reportażu, afiliowanego przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP, mogą należeć zarówno członkowie SDRP, jak i deklarujący przynależność do formalnie rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także osoby niezainteresowane działalnością w żadnej z tych organizacji, pragnące natomiast uczestniczyć w pracach Klubu Reportażu.

W tym okresie KKR stał się również swego rodzaju organizacją zawodowej i koleżeńskiej pomocy. Polegała ona na tym, że reporterom spoza Warszawy, którzy w miejscu swojego zamieszkania nie mogli znaleźć pracy i byli objęci zakazem publikowania, dzięki staraniom członków klubu zatrudnionych w stołecznych redakcjach, niejednokrotnie udawało się „zaczepić” w tytułach centralnych, gdzie restrykcje lokalnej cenzury nie sięgały. W 1996 r. KKR ostatecznie całkowicie usamodzielnił się, przyjmując formułę stowarzyszenia zwykłego, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, które mają swoją siedzibę na terenie m.st. Warszawy.

Pierwszym prezesem Krajowego Klubu Reportażu był (zmarły w 2015 r.) Stanisław Zagórski - długoletni redaktor naczelny łomżyńskiego tygodnika „Kontakty”, poświęcającego na swoich łamach wiele miejsca reportażowi. Od 1990 r. organizacją tą kieruje nieprzerwanie Marek Rymuszko - reportażysta, pisarz i publicysta, autor kilkunastu książek oraz redaktor naczelny i wydawca miesięcznika „Nieznany Świat”, wybierany na tę funkcję jednogłośnie przez członków KKR od 28 lat na walnych zebraniach, które zwoływane są co 5 lat.

Członkowie założyciele Krajowego Klubu Reportażu (1984)

  • 0101
  • 0202
  • 0303