Joel Stern napisał do KKR interesujący e-mail. Oto jego treść:

Z przyjemnością informuję, ze niedawno ukazał się mój angielskojęzyczny przekład niegdyś głośnej książki pt. "Nieuchwytna siła" autorstwa A. Ostrzyckiej i nieżyjącego już M. Rymuszko (byłego prezesa Krajowego Klubu Reportażu). Chodzi o niesamowity przypadek nastolatki Joasi Gajewskiej z Sosnowca, w której obecności zachodziły wręcz spektakularne zjawiska paranormalne w latach 80. ub. w. Jeżeli dana tematyka może zaciekawić, to wspomniana pozycja jest do nabycia w Polsce poprzez dystrybutora www.krainaksiazek.pl. Więcej szczegółów na portalu amerykańskiej oficyny: www.anomalistbooks.com.
Z wyrazami poszanowania
Joel Stern