• Zagorska AlicjaZagorska Alicja
ALICJA ZAGÓRSKA (urodziła się 15 maja 1945 r. w Mławie, zmarła 16 grudnia 2002 r. w Łomży) - dziennikarka i redaktorka. Studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim. W Warszawie współpracowała z redakcjami tygodników Zarzewie i Nowa Wieś (m.in. organizowała konkursy adresowane do młodych rolników), w  Białymstoku  z dziennikiem Gazeta Współczesna. Od 1980 roku mieszkała w Łomży. Pracowała jako dziennikarka w oddziale Trybuny Ludu i w utworzonym wówczas tygodniku Kontakty, którego redaktorem naczelnym był Stanisław Zagórski (prywatnie mąż Alicji).

Z jej inicjatywy został ogłoszony konkurs na potrawę regionalną. Plonem konkursu była wydana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”,  przygotowana i opracowana przez nią książka Kuchnia polska regionalna (wielokrotnie wznawiana). Na początku lat 90. związała się z Oficyna Wydawniczą Stowarzyszenia „Stopka”, pełniła funkcję sekretarza redakcji, a następnie zastępcy redaktora naczelnego.

Była odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem 1000-lecia, Złotą Odznaką ZMW, Srebrną Odznaką OHP.