Członek Sądu Koleżeńskiego

 

  • grayna_nowickagrayna_nowicka

GRAŻYNA NOWICKA - reporterka, publicystka, reportażystka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę dziennikarską rozpoczęła w
gazecie Pomorskiego Okręgu Wojskowego – Żołnierz Polski Ludowej. W 1975 r. przeszła do Gazety Pomorskiej - organu KW  PZPR w Bydgoszczy. Zajmowała się tematyką społeczną, kulturalną, oświatową (nagroda SDP), turystyczną.
W 2001 r. zwolniona z pracy pod pretekstem likwidacji stanowiska komentatora. W tym samym roku otrzymała nagrodę Klubu Publicystyki Turystycznej. Autorka tekstu do Albumu Kujawsko-Pomorskie i Wspomnień bydgoskiego adwokata.
Współpracuje z prasą lokalną, pisze do gazet ogólnopolskich.